+380-(96)-955-07-07

Зворотній дзвінок

Дана угода про конфіденційність розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов'язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які підписались (зареєструвались) на Сайті та/або які є користувачами Сайту , в зв’язку з чим, Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному Користувачеві.
Оскільки Компанія здійснює обробку персональних даних з використанням мережі «Інтернет», необмежений доступ до цього Положення забезпечується за допомогою опублікування (розміщення) його на Сайті.
Ця політика Конфіденційності та захисту персональних даних (надалі за текстом – Політика конфіденційності) визначає правила і порядок обробки і зберігання персональних даних Клієнтів Компанії або Користувачів сайту, а також інших осіб, що мають відношення до Клієнта та/або Користувачів.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У даній Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Сайт» — це Інтернет-сайт, доступний за адресою (має доменне ім’я) http://btigov.com/ або його піддоменів.
1.1.3. «Адміністрація сайту http://btigov.com/ (далі - Адміністрація сайту чи Компанія)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені КП «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області»., які організовують обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
Управління даного Сайту http://btigov.com/ КП «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області» (далі за тестом – Компанія).
1.1.4. «Користувач Сайту (далі за текстом — Користувач)» — особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує даний сайт для свої мети.
1.1.5. «Клієнт» — фізична особа (у тому числі: представник фізичної особи, індивідуальний підприємець, представник індивідуального підприємця, керівник або інший уповноважений представник юридичної особи), що знаходиться в договірних відносинах з Компанією і надала свої ПД для обробки в добровільному порядку.
1.1.6. «Надання персональних даних» ( надалі за текстом — ПД) — дії, спрямовані на розкриття ПД певній особі або певному колу осіб.
1.1.7. «Суб’єкт» — Користувач або Клієнт або контрагент Клієнта, який надав Компанії свої ПД.
1.1.8. «Персональні дані »- будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
1.1.9. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.10. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністрацією сайту або іншими Суб’єктами, які отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законної підстави.
1.1.11. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.12. «IP-адреса» - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності і умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.
2.3. Компанія не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Компанії щодо умисного нерозголошення персональних даних, які Користувач або Клієнт надає (наприклад, при використанні Сайту, реєстрації на сайті, оформленні замовлення, оформлення запиту, підписки на повідомлення інформації, тощо).
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на Сайті або на паперових носіях і зазвичай включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail)
3.2.4. компанію, яку представляє Користувач (за необхідністю) та інші дані.
3.3. Компанія також докладає зусиль щодо захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту:
IP адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до сайту);
час доступу;
відвіданих адрес сторінок;
реферер (адреса попередньої сторінки) і т.п.
3.4 Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх користувачів сайту. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю коректності проведених операцій.

4. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Цілі обробки ПД:
— забезпечення дотримання законів і інших нормативно-правових актів; виконання договірних відносин між Компанією і Клієнтом або Користувачем;
— для інформаційного забезпечення, Клієнтів, а також Користувачів, які надали свої персональні дані будь-яким способом в тому числі за допомогою надання своїх персональних даних через Сайт;
— обслуговування запитів, заявок Користувачів і Клієнтів;
— підтримки зв’язку з Користувачами Сайту і Клієнтами
— надсилання інформації у тому числі рекламної інформації (повідомлення) на зазначений користувачем e-mail, номер телефону, поштову адресу, і т.д. в тому числі шляхом відправки рекламних, сервісних та новинних розсилок.
— укладення договору з Користувачем або Клієнтом і його виконання.
— Встановлення з Користувачами і Клієнтами зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлення, запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
— Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
— Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту.
— Розповсюдження ПД між Користувачами Сайту.
4.2. Суб’єкт надає ПД в обсязі, необхідному для досягнення цілей.
4.3. Згода надана шляхом надання безпосередньо суб’єктом своїх ПД через Сайт підтверджує згоду суб’єкта на обробку його персональних даних Компанією і не вимагає його письмової згоди на обробку. Такі згоди зберігаються на електронному носії.

5. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Обробка персональних даних суб’єкта ПД здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Суб’єкт ПД погоджується з тим, що Компанія має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, Користувачам або іншим третім особам з метою виконання запитів, заявок Клієнтів або Користувачів.
5.3. Персональні дані Користувача або Клієнта можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим чинним законодавством.
5.4. Надалі ПД користувачів сайту клієнтів, контрагентів клієнтів, і інших осіб, що мають відношення до клієнтів, які надали свої ПД на паперових носіях зберігаються на паперових носіях в архівних папках. Користувачі Сайту, якими було передано свої ПД і надана особиста Згода на обробку своїх ПД шляхом реєстрації (розміщення, надання) на Сайті.
5.5. Відносно персональної інформації суб’єкта зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.
5.6. У разі відкликання суб’єктом згоди на обробку його ПД, Компанія припиняє їх обробку в разі, якщо це не суперечить законодавству України. Згода може бути відкликано суб’єктом персональних даних або його представником шляхом відправки письмової заяви КП «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області» на наступну адресу: Україна, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 24
6.ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ПРАВА СТОРІН
6.1. Суб’єкт зобов’язується:
6.1.1. Надати коректну і правдиву інформацію про ПД, необхідну для досягнення цілей.
6.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про ПД в разі зміни даної інформації.
6.1.3. Вживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються на сайті.
6.2. Суб’єкт має права, які надані йому чинним законодавством України.
6.3. Адміністрація сайту зобов’язується:
6.3.1. Використовувати отриману інформацію виключно для вказаних цілей, в цієї Політики конфіденційності.
6.3.2. Не розголошувати ПД Користувача, за винятком умов передбачених цією Політикою та чинним законодавством України.
6.3.3. Здійснити блокування ПД, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних ПД або неправомірних дій.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Суб’єкт та Компанія за порушення умов цієї Політики несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.2. Усі суперечки вирішуються шляхом надсилання претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору) та надання на неї відповіді протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її отримання.
7.3. У випадку неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, спори вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Правовими підставами обробки персональних даних Оператором є:
- договори, які укладаються між оператором та суб'єктом персональних даних;
- федеральні закони, інші нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних;
- згоди користувачів на обробку їх персональних даних, на обробку персональних даних, дозволених для поширення.
8.2. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://btigov.com/ або спрямовані Оператору за допомогою електронної пошти. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
8.3. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).
8.4. Суб'єкт персональних даних самостійно приймає рішення про надання його персональних даних і дає згоду вільно, своєю волею і в своєму інтересі.

9. Умови обробки персональних даних
9.1. Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.
9.2. Обробка персональних даних необхідна для досягнення цілей, передбачених законом, для здійснення покладених законодавством України на оператора функцій, повноважень і обов'язків.
9.3. Обробка персональних даних необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження.
9.4. Обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних, а також для укладення договору з ініціативи суб'єкта персональних даних або договору, за яким суб'єкт персональних даних буде вигодонабувачем або поручителем.
9.5. Обробка персональних даних необхідна для здійснення прав і законних інтересів оператора або третіх осіб або для досягнення суспільно значущих цілей за умови, що при цьому не порушуються права і свободи суб'єкта персональних даних.
9.6. Здійснюється обробка персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних або на його прохання (далі - загальнодоступні персональні дані).
9.7. Здійснюється обробка персональних даних, що підлягають опублікуванню або обов'язковому оприлюдненню відповідно до закону

.10. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
10.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
10.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства або в разі, якщо суб'єктом персональних даних дано згоду Оператору на передачу даних третій особі для виконання зобов'язань за цивільно-правовим договором.
10.3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора btigov.com@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».
10.4. Термін обробки персональних даних визначається досягненням цілей, для яких були зібрані персональні дані, якщо інший термін не передбачено договором або чинним законодавством.
Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора btigov.com@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
10.5. Вся інформація, яка збирається сторонніми сервісами, в тому числі платіжними системами, засобами зв'язку та іншими постачальниками послуг, зберігається і обробляється зазначеними особами (Операторами) відповідно до їх Угодою та Політикою конфіденційності. Суб'єкт персональних даних та / або Користувач зобов'язаний самостійно своєчасно ознайомитися із зазначеними документами. Оператор не несе відповідальність за дії третіх осіб, в тому числі зазначених у цьому пункті постачальників послуг.
10.6. Встановлені суб'єктом персональних даних заборони на передачу (крім надання доступу), а також на обробку або умови обробки (крім отримання доступу) персональних даних, дозволених для поширення, не діють у випадках обробки персональних даних в державних, громадських та інших публічних інтересах, визначених законодавством України.
10.7. Оператор при обробці персональних даних забезпечує конфіденційність персональних даних.
10.8. Оператор здійснює зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних.
10.9. Умовою припинення обробки персональних даних може бути досягнення цілей обробки персональних даних, закінчення терміну дії згоди суб'єкта персональних даних або відкликання згоди суб'єктом персональних даних, а також виявлення неправомірної обробки персональних даних.

11. Перелік дій, вироблених Оператором з отриманими персональними даними
11.1. Оператор здійснює збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення і знищення персональних даних.
11.2. Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних з отриманням і / або передачею отриманої інформації по інформаційно-телекомунікаційних мереж або без такої.

12. Транскордонна передача персональних даних
12.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
12.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

13. Конфіденційність персональних даних
Оператор і інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не розголошувати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено федеральним законом.

14. Заключні положення
14.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператору за допомогою електронної пошти btigov.com@gmail.com.
14.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
14.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://btigov.com/privacy.